Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Finasset

Finasset

Programma om uw investeringen gemakkelijk bij te houden zonder overhead van boekhoudprogramma.

Vanaf 420 € excl. BTW Lees meer Bestellen

Finasset, een stand-alone applicatie waarmee u de afschrijvingen van uw activa kunt beheren: onroerend of roerende zaken.

Investeringen, afschrijvingen, dashboards, recuperatie van afschrijvingen... Een eenvoudig en efficiënt beheer waarmee u ook alle belangrijke rapporten kunt bewerken in het kader van de Belgische boekhoudwetgeving.

Het Finasset-licentiesysteem laat u toe het aantal gebruikers van de toepassing te kiezen.

Registered users

Meer gebruikers ?

Kenmerken

Investeringen

Investeringen kunnen ingevoerd worden met eigen nummering of nummering van Finasset.

Ook investeringen van splitsing of fusie kunnen eenvoudig ingegeven worden in Finasset.

Boekjaren kunnen zonder problemen verkort of verlengd worden. Het systeem gaat automatisch de afschrijvingen over deze nieuwe termijn gaan berekenen.

Ook bijkomende informatie zoals aankoopdagboek, leverancier, documentnummer, ... kan ingegeven worden.

 

Afschrijvingen

Afschrijvingen worden automatisch berekend bij ingave van aankoopwaarde, niet-aftrekbare btw, afschrijvingsmethode en duur. Per boekjaar/periode kunnen de afschrijvingen eventueel aangepast worden (dit zijn de gele velden).

Per investering en boekjaar kan wettelijk percentage en beroeps percentage ingevuld worden. Op deze manier kan nadien een fiscale afschrijvingstabel afgedrukt worden.

Oude investeringen

Oude investeringen kunnen eenvoudig ingegeven worden door de naam van het oude boekjaar en het totaal afgeschreven bedrag in te vullen.

Investeringsgroepen

Investeringen kunnen toegewezen worden aan een investeringsgroep. Op deze manier kunnen investeringen gegroepeerd worden afgedrukt en/of uitgeboekt.

Een hulpmiddel is voorzien om meerdere investeringen in 1 keer te kunnen toevoegen aan een investeringsgroep ipv de investeringen 1 voor 1 te moeten aanpassen.

Investering gedeeltelijk uitboeken

Investeringen en/of investeringsgroepen kunnen gedeeltelijk uitgeboekt worden.

Importeer afschrijvingen en investeringen uit Excel/Popsy/WinBooks... in Finasset

Dossiers, algemene rekeningen, investeringsgroepen, investeringen en afschrijvingen kunnen geïmporteerd worden in Finasset via CSV bestanden. Beschrijving van de structuur en hoe u dit moet doen kunt u vinden in de handleiding Finasset>menu>about>Help import bestanden.

Algemene rekeningen, investeringsgroepen, investeringen en afschrijvingen kunnen geïmporteerd worden in Finasset uit Popsy (MS Access/SQL Server)

Pro rata

Op boekjaar niveau kan bepaald worden of pro rata per dag of geen pro rata moet toegepast worden. Naast dit kan er per boekjaar ook ingesteld worden of het een volledige balans (VOLL) of een verkorte (VKT) balans is die van toepassing is voor dat boekjaar.

Investeringsaftrek

 Per investering kan de investeringsaftrek ingesteld worden. Dit kan zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen.

Rapporten

 • Aanwervingen
 • Afschrijvingstabel
    
 • Investeringsaftrek

   
 • Jaaroverzicht

   
 • Tabel der bedrijfsmiddelen (bedrijfsmiddelen tabel)
   
 • Toelichting Balans (VKT of VOLL)
 • Uitboekingen
   
   
 • Totaal rekeningen
 • Journaalposten 
 • Fiscale afschrijvingstabel
 • Afschrijvingen de komende 5 jaar

Andere eigenschappen

 • Meerdere bedrijven.
 • Geen overhead boekhoudprogramma.
 • Alles kan aangepast worden op niveau van investering en afschrijving.
 • Tool om alle afschrijvingen van bepaald boekjaar te herberekenen.
 • Alle afschrijvingen van bepaald boekjaar/algemene rekening/groep kan op 0 gezet worden. 
 • Verschillende afschrijvingsmethodes worden ondersteund.

Finasset kortom

 •   Investeringen
 •   Afschrijvingen
 •   Oude investeringen
 •   Investeringsgroep
 •   Overboeking naar andere rekening
 •   Gedeeltelijke uitboeking
 •   Importeer afschrijvingen en investeringen uit Excel / Popsy in Finasset
 •   Pro rata
 •   Investeringsaftrek
 •   Rapporten
 •   En nog meer...