Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Accowin

Accowin

Deze software wordt ontwikkeld vanuit praktijkervaring van leden van het IAB en het BIBF.

Lees meer Bestellen

 

Accowin heeft een unieke licentie. Namelijk er wordt één licentie aangerekend per netwerk en niet per computer of per gebruiker. Hiermee moet u dus geen extra licentie aankopen indien u Accowin wenst te installeren op een laptop.

LBRP ontwikkelt software voor accountants- en boekhoudkantoren en ook voor de klanten van deze kantoren (KMO's, zelfstandige, corporate...).

Registered users

Meer gebruikers ?

Kenmerken

Multidossier

Accowin biedt u de mogelijkheid om een bijna onbeperkt aantal  dossiers aan te maken en te beheren. Elk dossier heeft een eigen bestandsmap op de harde schijf.

Invoer data

Accowin is gemaakt om op een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk data te verwerken. Om dit mogelijk te maken ondersteunt Accowin de volgende functionaliteiten:

 • Zowel  de Enter als de  tab-toets  kan gebruikt worden om de cursor naar een volgend veld te verplaatsen
 • Zowel shift-enter als shift-tab kan gebruikt worden om de cursor naar het vorig veld te verplaatsen
 • Alle data kan ingevoerd worden zonder gebruik te maken van de muis. De muis is enkel maar een vertragende factor om data in te voeren.
 • De functietoetsen  hebben door heel het programma steeds dezelfde betekenis en functionaliteit:
  • F10: aanmaken nieuwe fiche (klant/levancier/artikel/...)
  • F3: wijzigen van een fiche.
  • F12: bewaren ...
 •  Bij selectie van een klant/leverancier  kan men de inhoud van de fiche  in één  bewerking raadplegen en  wijzigen. Functietoetsen  bieden de gebruiker de mogelijkheid om de onderliggende details  te raadplegen (historiek, totalen per periode)

Aankoop & verkoopdagboek

 • Meerdere dagboeken  per soort kunnen aangemaakt worden (aankoop- , verkoop-, financiële en diversen dagboek).
 • Tijdens de ingave van een factuur toont het programma in elke tussenstap het totaal van de boeking en het nog te boeken bedrag). De aftrekbare  en niet aftrekbare BTW,  BTW medecontractant en intracommunautaire verlegging van de BTW worden door het programma berekend en in de respectievelijke velden geplaatst.
 • Standaard gaat bij het boeken het verschil, dat nog moet geboekt worden, voorgesteld worden op de volgende boekingslijn. Op deze manier kan men zeer snel boeken
 • Op klant/leveranciers niveau kan de standaard algemene rekening geconfigueerd worden. Op deze manier wordt opzoekingswerk bespaard.
 • Afhankelijk van soort algemene rekening, klant/leverancier gaat het programma zelf het juiste BTW vak bepalen. Hierdoor moet de gebruiker maar een beperkt aantal btw codes kennen in tegenstelling tot vele andere programma's waarbij de gebruiker veel BTW codes moet kennen
 • Bij ingave van bepaalde data zoals aankopen van forfaits, investeringen, aankoop wagens, ... zal het programma vragen achter extra data zodat de gebruiker deze onmiddellijk kan ingeven.

Activa

 • Tijdens  de ingave van aankoopfacturen wordt automatisch het activa scherm getoond indien er een boeking wordt ingegegeven op een investeringsrekening. De omschrijving, maatstaf, rekening, dagboek en volgnummer worden automatisch overgenomen in het activascherm. 
 • Naast de investeringsgegevens (lineair/degressief, aantal jaren afschrijving)  kan ook de investeringsaftrek ingegeven worden.
 • Investeringen kunnen steeds  via het activa menu toegevoegd of aangepast worden.

Afpunten

 • Tijdens de ingave van financieel of divers verrichtingen toont Accowin de openstaande facturen om deze af te punten. Men kan deze facturen selecteren of aankruisen en eventueel betalingsverschillen automatisch laten wegboeken. 
 • Afpuntingen kunnen nadien aangepast worden via financieel/divers document of via klanten/levanciers/algemene rekeningsfiche.
 • Het systeem kan automatisch afpuntingen genereren. Dit kan altijd handig zijn indien de betalingen voor  de aan- of verkoopfacturen werden ingeboekt.
 • Openstaande verrichtingen van klanten/levenanciers/algemene rekeningen kunnen zowel op het scherm geraadpleegd worden als afgeprint worden.

Belcotax

 • De belcotax interface werd door de overheid ontworpen om  fiscale fiches (281 xx) op electronisch wijze in te dienen.
 • In de algemene rekening (61)  wordt aangegeven of de boekingen moet opgenomen worden in een fiche 281.50.
 • Bij het indienen van de fiche 281.50 kan een Belcotax XML bestand aangemaakt worden om de fiche 281.50 in te dienen.
 • De fiches kunnen manueel afgedrukt worden en er kan een controle lijst afgedrukt worden waarop kan gezien worden vanwaar de getallen op de fiches komen.
 • De in Accowin aangemaakte fiches kunnen nog gewijzigd worden vooraleer deze worden doorgestuurd. Er kunnen extra fiches ingegeven worden die niet in de boekhouding zijn opgenomen.

Divers & financieel dagboek

 • Er kunnen meerdere  diverse en financiele dagboeken aangemaakt worden. Elke financiële rekening heeft zijn eigen financieel dagboek.
 • Tijdens inboeken kan op een zeer gemakkelijke manier de boeking gezocht worden om deze vervolgens te selecteren en  af te punten. de dagboekcode en volgnummer van de  geselecteerde  boeking wordt automatisch in het  commentaarveld van de  boekingslijn toegevoegd.
 • Betalingsverschillen, kortingen kontant, wisselkoersverschillen en deelbetalingen kunnen tijdens het afpunten weggeboekt worden.

Export PDF & e-mail

Alle rapporten die afgedrukt kunnen worden, kunnen met één klik geëxporteerd worden naar een PDF bestand. Ook bestaat de mogelijkheid om een email aan te maken waarin het rapport als bijlage in PDF wordt opgenomen. Standaard wordt het email adres uit het dossier toegevoegd aan de mail.

Het installeren van een  extra PDF printer wordt met deze bijkomende functies overbodig.

Facturatie

 • Naast een verkoopdagboek kunnen ook verkoopfacturen gemaakt worden in Accowin.
 • Artikels vereenvoudigen het aanmaken van verkoopfacturen. eenheidsprijs en  btw tarief kunnen per artikel ingesteld worden
 • De omschrijving  van een geselecteerd artikel  kan gewijzigd worden in de verkoopfactuur
 • Verkoopfacturen worden automatisch in het verkoopdagboek geboekt
 • Voor de afdruk van een factuur kan er gekozen worden uit meerdere  factuur layouts met of zonder overschrijvingsformulier. 
 • Op aanvraag van de gebruiker kunnen er aangepaste factuur layout gemaakt worden.
 • Een vorige aangemaakte verkoopfactuur kan opgeroepen worden om een nieuwe factuur te maken.
 • Korting kontant kan gebruikt worden
 • De juist BTW teksten zoals "BTW te voldoen door de medecontractant, art. 20 KB nr. 1 W. BTW" worden afgedukt op de verkoopfactuur

Forfaits

 • Volgende forfaits worden door Accowin aangeboden:
  • Kleinhandel levensmiddelen
  • Kleinhandel dagbladen en tijdschriften
  • Kleinhandel zuivel, melkventer
  • Kleinhandel wild en gevogelte
  • Kleinhandel in schoeisel
  • Kleinhandel in vis
  • Kleinhandel textiel- en lederwaren
  • Drogisten
  • Visventers
  • Kleinhandel ijzerwaren en gereedschappen
  • Kleinhandelaars in boeken
  • Kleinhandelaars in tabaksprodukten
  • Cafehouders - grote café
  • Cafehouders - kleine café
  • Slagers en spekslagers
  • Frituurexploitanten
  • Kappers - Kapsters
  • Bakkers, brood- en banketbakkers
 • Tijdens ingave van de aankoopfacturen worden eventueel extra schermen getoond om extra informatie in te geven.

Import

 • Met behulp van een XML-bestand importeert Accowin  verkoopfacturen, aankoopfacturen en diverse boekingen.
 • Een aantal softwarehuizen hebben een export functie geschreven om verkoopfacturen in Accowin te importeren.
 • Aankopen, verkopen, diversen, activa, klanten, leveranciers, algemene rekeningen, btw listing en beginbalans  kunnen geïmporteerd worden uit Accobel en Forfabel .
 • Klanten, leveranciers, algemene rekeningen en activa kunnen geimporteerd worden uit Accoms boekhoudprogramma.
 • Klanten, leveranciers en algemene rekeningen kunnen geimporteerd worden uit Cubic Dos.
 • Klanten, leveranciers en artikels kunnen geimporteerd worden uit Excel.

Intervat

 • Accowin maakt  een XML bestand aan voor  Intervat om  BTW-aangifte, IC-opgave en BTW-listing in te dienen. Dit kan zowel voor 1 dossier als  gelijktijdig voor meerdere dossiers
 • Accowin houdt per dossier bij  of de  BTW-aangifte en  de Intracommunautaire-opgave ingediend zijn.
 • Overzichtelijke controle lijsten worden aangemaakt  van de ingediende Btw aangiften en  van de BTW aangiften die nog ingediend moeten worden
 • Accowin controleert de EEG  BTW nummers met behulp van Europese BTW databank.  VIES interface.

Klanten en leveranciers

 • Klanten en leveranciers kunnen op een eenvoudige manier beheerd worden.
 • Klanten en leveranciers kunnen eenvoudig aangemaakt worden door invullen van BTW-nummer. De naam en adres worden automatisch opgehaald worden via VIES of Graydon. Hierbij gaat aanmaken van leveranciers en klanten veel sneller en nauwkeuriger.
 • Via een muisklik kunt u de gegevens van het bedrijf raadplegen in de KBO of controleren of het BTW-nummer correct is volgens VIES.
 • Rechtstreekse link naar het Belgisch Staatsblad met een overzicht van de statuten en de data van de ingediende jaarrekeningen.
 • Rechtstreekse link naar de Balanscentrale van de Nationale Bank van België met de mogelijkheid om een ingediende jaarrekening te raadplegen.
 • Bankrekeningsnummers kunnen via een muisklik omgezet worden naar IBAN en BIC formaat.
 • Op de klanten- of leveranciersfiche  kan een algemene rekening gekoppeld worden om te gebruiken bij de ingave van de aan- en verkoopfacturen.
 • De historiek tab toont alle  ingeboekte verrichtingen van een  klant of leverancier.
 • De taal (Nederlands, Frans ) op de klantenfiche is bepalend voor de taal waarin een verkoopfactuur en/of rappel wordt afgedrukt.

Multitaal

 • Accowin kan zowel in het Frans als in het Nederlands gebruikt worden.
 • Op dossier niveau kan de taal ook ingesteld worden, deze is bepalend voor de afdruk van documenten.
 • Op klant niveau kan ook de taal ingesteld worden, deze is bepalend in welke taal een factuur en  een rappel  wordt afgedrukt.

Rapporten

Een overzicht van  rapporten die met het programma Accowin kunnen gedrukt worden:

 • dagboeken  (aankoop, verkoop, financieel, divers)
 • Historek van klanten, leveranciers en grootboekrekeningen
 • BTW aangifte, intracommunautaire opgave, jaarlijkse listing van btw plichtige klanten, historiek ingediende btw aangifte, overeenstemmng BTW aangiften met de boekhouding, Controle BTW-nummers met VIES
 • Proef- en salidbalans
 • Gedetailleerde balans en resultatenrekening met toelichting
 • Exploitatierekening per boekingsperiode met automatische boeking van de afschrijvingen per periode.
 • Exploitatierekening over meerdere jaren
 • Analyse verticaal en horizontaal met procentuele aanduiding van elke kostenrekening t.o.v. omzet
 • Verlies- en winstberekening voor zelfstandigen en vrije beroepen.
 • Afdrukken van afschrijvingstabellen, zowel voor het lopende boekjaar als voor vorige boekjaren
 • Investeringaftrek
 • Fiche 281.50
 • Afdrukken van berekeningsbladen van forfaits, conform aan deze van de B.T.W.-administratie
 • Facturen/rappels
 • Kasplanning
 • Vervaldagen balans klanten en leveranciers
 • Prijslijsten
 • ...

Winstmarge & stock voertuigen

 • Winstmarge kan berekend worden per levering of per periode. Meer informatie over de berekingsmanier kan gevonden worden op de website van BIBF
 • Stock van voertuigen kan ingegeven tijdens ingave aankopen of apart
 • Bij ingave verkoop van voertuigen wordt een voertuig uit stock geselecteerd
 • Zowel voertuigen met BTW als met marge kunnen ingegeven worden.
 • Verkoopfactuur van de winstmarge wordt automatisch aangemaakt afhankelijk van de berekeningsmanier

Ontdek Accowin

Onze belangrijkste troef is dat onze software ontwikkeling wordt uit de praktijkervaring van onze klanten.

Suggesties voor verbetering of aanvulling van het programma worden met de nodige aandacht toegevoegd.

Accowin is een boekhoudprogramma met daarbij modules voor facturatie, BTW forfaits, winstmarge, Belcotax, verkoopsmodule, ... .

Een gratis demo van het boekhoudprogramma kan gedownload worden.