Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

't is nu tijd om uw Accowin omgeving te bestellen !

Accowin

Modules van het programma (modules aanvinken dat u wenst)Eenheidsprijs (excl. B.T.W.)
630 € excl. BTW
250 € excl. BTW
420 € excl. BTW
263 € excl. BTW
263 € excl. BTW
258 € excl. BTW
394 € excl. BTW
258 € excl. BTW
126 € excl. BTW
120 € excl. BTW
273 € excl. BTW x

Forfaitaire modules

120 € excl. BTW
120 € excl. BTW
120 € excl. BTW
120 € excl. BTW
120 € excl. BTW
120 € excl. BTW
120 € excl. BTW

Ondergetekende, natuurlijke of rechtspersoon, verklaart kennis genomen te hebben van zowel de voorwaarden vermeld op dit bestelformulier als van de algemene verkoopsvoorwaarden die hem samen met dit formulier zijn opgestuurd of gemaild.

(Zie onze algemene verkoopsvoorwaarden)

Jaarlijks onderhoudscontract

Het onderhoudscontract is contractueel verplicht. Het omvat

 • periodieke updates met wijzigingen en uitbreidingen
 • helpdesk: telefonisch (014-14.10.64) of via e-mail (info@lbrp.be)

In het jaar van aankoop van Accowin is het onderhoudscontract in de aankoopprijs inbegrepen. Vanaf het tweede kalenderjaar wordt het apart aangerekend. Eenheidsprijs (excl. B.T.W.) :

 • Standaardmodules : € 380
 • Belcotax : € 245
 • Facturatie : € 170
 • Margeregeling : € 170
 • Verkoopsmodule : € 290
 • Inlezen UBL bestanden : € 250
 • Inlezen CODA bestanden : € 245
 • Inlezen SODA bestanden : € 140
 • Margeregeling : € 145
 • Barcodebeheer : € 115
 • Batch uitvoer : € 115
 • Gebruiksbeheer : € 155 per gebruiker
 • Forfaitaire modules : € 115 per module

Installatie van het programma

De eerste installatie gebeurt via een automatische installatie. Deze installatie kan gedownload worden van onze website. Deze installatie blijft de basis voor eventuele herinstallatie bij verlies van gegevens of bij aanschaf van een nieuwe computer. De updates worden per e-mail gestuurd en bestaan uit een self-extracting programma.

Interventies on site

Interventies ter plaatse voor installatie of ondersteuning worden afzonderlijk gefactureerd tegen 105,00 €/uur (excl. BTW) voor reistijd en servicetijd ter plaatse. Daarnaast wordt een kilometervergoeding van 0,60 € per afgelegde kilometer (heen en terug) in rekening gebracht.

 

 

 

Contrat de maintenance annuel

Le contrat de maintenance est obligatoire. Il comprend :

 • les mises à jour périodiques avec changements et développements
 • helpdesk : par téléphone (014-14.10.64) ou par e-mail (info@lbrp.be)

Au cours de la première année, le contrat de maintenance est inclus dans le prix d’achat du logiciel Accowin. A partir de la deuxième année civile, il vous sera porté en compte séparément. Prix unitaire (hors T.V.A.) :

Installation du logiciel

La première installation est automatique et les fichiers sont transmis via serveur web. En cas de perte de données ou à l’achat d’un nouvel ordinateur, l’éventuelle réinstallation se fait également de cette manière. Les mises à jour seront envoyées par e-mail sous forme d’archive self-extracting.

Interventions sur place

Les interventions chez le client, que ce soit pour l’installation ou pour le support, seront portées en compte séparément au tarif de € 105,00 par heure (htva) pour le déplacement et le temps passé sur place. De plus, une indemnité kilométrique sera portée en compte à raison de € 0,60 par kilomètre (aller et retour).