Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

LBRP eerbied uw privé-leven.

De algemene Europese verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) gaat van kracht op 25 mei 2018. Het vervangt de Belgische wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en geeft u meer bevoegdheden omtrent het gebruik van uw gegevens door organisaties. De rechtsgrondslag en de doeleinden waarvoor LBRP uw persoonlijke gegevens gebruikt, worden niet fundamenteel gewijzigd.

Uw gegevens worden bewaard gedurende een door de wet vereiste periode.

U kunt deze gegevens op elk moment gratis raadplegen, aanpassen, laten overdragen of verwijderen.

U kunt een andere gegevensbehandeling dan die vereist door de wet beperken of er bezwaar tegen indienen. Om dit te doen, dient u uw verzoek te richten aan onze Data Protection Officer via het e-mailadres info@lbrp.be of per post (Jourdanstraat 148, B-1060 Brussel). Vermeld de datum, onderteken uw aanvraag en voeg een recto-versokopie van uw identiteitskaart toe.

Dit is de website van LBRP bvba, opgericht in 1995. Ons postadres is 148 Jourdanstraat 1060 Brussel. Ons B.T.W.-nummer is 0455.545.553

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)
 • alle artikelen besteld via onze site.

Deze informatie wordt gebruikt

 • voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd
 • om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
 • om u later te contacteren voor marketingdoeleinden

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).  Deze mededeling is in conformiteit met de « telecom » wet van 10 juli 2012 (ED 2009/136/CE EP en EA 25/11/2009).

 • om uw voorkeuren te registreren
 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst
 • om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt
 • om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt
 

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
Wij kunnen de e-mailadressen van onze klanten doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kan u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres..


Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal u door ons bedrijf alleen telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

 • telefonisch op het gratis nummer: 0800-91 886,
 • per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel,
 • online: www.robinsonlist.be

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met

 • ons bedrijf zelf, op volgend adres : 148 rue Jourdan 1060 Bruxelles
 • het Comité van Toezicht van het BDMV (per e-mail via privacy@bdma.be of per post op dit adres: BDMV, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B 46, 1020 Brussel)
 • Gegevensbeschermingsautoriteit (ex-Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer), Drukpersstraat 35 B-1000 Brussel. Tel. : + 32 (0)2 274 48 00 • Fax : + 32 (0)2 274 48 35 • email : commission@privacycommission.be