Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Accowin Online Commande

Accowin

Modules van het programma (modules aanvinken dat u wenst)Eenheidsprijs (excl. B.T.W.)
25 € btw excl. /maand
11 € btw excl. /maand
17 € btw excl. /maand
15 € btw excl. /maand
10 € btw excl. /maand
10 € btw excl. /maand
16 € btw excl. /maand
15 € btw excl. /maand
8 € btw excl. /maand
20 € btw excl. /maand x
90 € btw excl. x

Forfaitaire modules

7 € btw excl. /maand
7 € btw excl. /maand
7 € btw excl. /maand
7 € btw excl. /maand
7 € btw excl. /maand
7 € btw excl. /maand
7 € btw excl. /maand

Extra functies

5 € btw excl. /maand
90 € btw excl. x h
90 € btw excl. x
180 € btw excl. x

Inbegrepen : hulpdesk via ticketing (kantooruren), standaard 10.000 boekingslijnen per boekjaar en onbeperkt aantal dossiers.

Ondergetekende, natuurlijke of rechtspersoon, verklaart kennis genomen te hebben van zowel de voorwaarden vermeld op dit bestelformulier als van de algemene verkoopsvoorwaarden die hem samen met dit formulier zijn opgestuurd of gemaild.

(Zie onze algemene verkoopsvoorwaarden)